LOV maak je mee

Terug Foto's Technika Archief


 

De nieuwe Europese nummerplaten en de impact ervan op onze oldtimers

nummerplaat

Sinds enkele weken heeft de nieuwe Europese nummerplaat zijn intrede gedaan in het straatbeeld, maar er heerste nog wat onduidelijkheid betreffende de oldtimers. Moeten we een nieuwe inschrijving aanvragen of niet? Hoe kunnen we het formaat kiezen van de nummerplaat, enz…

De BFOV heeft deze kwestie uitgeklaard in samenspraak met de FOD Mobiliteit en Vervoer en de GOCA, en we raden u aan de volgende berichtgeving aandachtig te lezen, omdat er verschillende situaties zijn die zich kunnen voordoen waarin u zich momenteel bevindt.

a)     Uw oldtimer is momenteel ingeschreven met een O-nummerplaat.

De eigenaars waarvan de oldtimer momenteel is ingeschreven met een O-nummerplaat (oud of Europees model) moeten NIETS DOEN!

b)    Uw oldtimer is ingeschreven met een gewone nummerplaat en met een jaarlijkse technische keuring.

De eigenaars waarvan de oldtimer is ingeschreven met een gewone nummerplaat en die jaarlijks naar de technische keuring gaan moeten NIETS DOEN, voor zover ze dit statuut wensen te behouden.

De eigenaars die dit statuut niet meer wensen te behouden en die willen overschakelen naar een vrijstelling van technische keuring, kunnen een aanvraag indien tot herinschrijving van het voertuig om een O-nummerplaat te bekomen. Deze administratieve procedure gebeurt via de verzekeringsmakelaar. Zie verder om het formaat te kiezen van de nieuwe Europese nummerplaat.

c)     Uw oldtimer is ingeschreven voor 1999 onder het oldtimerstatuut, dit wil zeggen met een vrijstelling van technische keuring.

De eigenaars die een oldtimer hebben met een gewone nummerplaat maar met een vrijstelling van technische keuring, deze ingeschreven voor 1.1.1999 met een oldtimerverklaring, moeten voor 15.11.2011 EEN KEUZE MAKEN:

1. hetzij het oldtimerstatuut behouden met vrijstelling van technische keuring, maar dit betekent dat er een herinschrijving moet gebeuren op naam van dezelfde titularis om een O-nummerplaat te bekomen.  Deze herinschrijving gebeurt via een administratieve procedure zonder technische keuring.   Maar het oude inschrijvingsbewijs moet toegevoegd worden aan de aanvraag tot herinschrijving.  De eigenaars ontvangen dan een nieuwe Europese O-nummerplaat. Zie verder om het formaat te kiezen van de nieuwe Europese nummerplaat.

2. hetzij overschakelen naar een gewoon statuut, dit wil zeggen kiezen voor een jaarlijkse technische keuring met behoud van de huidige gewone nummerplaat (oud model). Deze eigenaars hoeven dan niets te ondernemen want vanaf 15.11.2011, zal de DIV een lijst overmaken aan de GOCA.  Deze lijst zal alle voertuigen opnemen die geen herinschrijving aangevraagd hebben om over te schakelen naar een O-nummerplaat zoals vermeld in punt c) 1. en de GOCA zal deze voertuigen oproepen voor een jaarlijkse technische keuring.

Uiteraard mag u zich spontaan aanbieden aan de technische keuring om een geldige groene kaart te bekomen met het oog op een jaarlijkse technische keuring.

d)    Hoe kunnen we het formaat kiezen van deze nieuwe Europese nummerplaat?

Er zij drie formaten voorzien voor alle oldtimers, hetzij de rechthoekige nummerplaat (52 x 11 cm), hetzij het vierkant model (34 x 21 cm), maar er bestaat ook een mogelijkheid om voor bepaalde oldtimers een kleiner formaat te bekomen, type motorfiets (21 x 14 cm) en dit dankzij de tussenkomst van de BFOV, indien de twee vorige formaten te groot zouden zijn.

Dit formaat kan enkel worden bekomen mits goedkeuring van de technische keuring die een speciale vermelding zal plaatsen op het roos aanvraagformulier.   

Zelfs de eigenaars die een nieuwe inschrijving aanvragen zullen zich steeds eerst aanbieden aan een keuringstation waar dan de keuze van het formaat zal gemaakt worden om vervolgens naar de verzekeringsmakelaar te gaan. 

In het geval van een herinschrijving zoals vermeld in punt c) 1. , en de eigenaars denken dat ze recht hebben op het formaat 21 x 14 cm, dan dienen ze zich eerst aan te bieden bij een keuringstation om er een administratieve keuring te ondergaan (geen technische keuring dus) met het oog om de toelating te bekomen op het roos aanvraagformulier

in 't kort:

-       om een herinschrijving aan te vragen - zie punt c)1. - keuze uit een rechthoekig of vierkant model gebeurt rechtstreeks via de verzekeringsmakelaar
-       om een herinschrijving aan te vragen - zie punt c)1- maar met de wens om een kleine nummerplaat te bekomen (21 x 14 cm), dient men zich eerst te richten tot een keuringstation en nadien via de makelaar

e)     Wanneer wordt het oude model van nummerplaat vervangen door een nieuw Europees model?

- bij elke aanvraag tot inschrijving of herinschrijving
- bij elke verbetering van het oude inschrijvingsbewijs
- wanneer u voor een derde keer van adres wijzigt want het oude inschrijvingsbewijs voorziet slechts de mogelijkheid om twee adreswijzigingen te noteren zonder tussenkomst van de DIV; vanaf de derde keer wordt er een nieuw inschrijvingsbewijs en nummerplaat afgeleverd
- in geval van verlies of diefstal van de oude nummerplaat en/of inschrijvingsbewijs, want dit impliceert een nieuwe inschrijving
- bij elke tussenkomst van de DIV

 

  LOV 2010