LOV maak je mee

 

 

 

Terug Wolseley VOMAC BA 2006 Zilverstoown LOV Libre WITLOV Luxemburg Skoda Hitler VW Grand Prix


Naar aanleiding van de gesmaakte Breugel Amicale waar we een mooi bezoek brachten aan het Atomium wilde ik jullie dit oude artikel uit de Autogids van 1959 niet weerhouden. (stoffel)

Het ATOMIUM te Brussel

Het hoogtepunt van de Wereldtentoonstelling 1958 was gewis het «Atomium». Na deze ten toonstelling blijft het steeds één der biezonderste attraktieve toeristische zienswaardigheden van ons land. Dit bouwwerk, uniek en groots in zijn aard, wordt zonder oponthoud druk bezocht door Belgen en buitenlanders. Elke dag parkeren bussen en personenwagens, dragende nummerschilden van verschillende nationaliteiten, aan de voet van het Atomium of op de omliggende wegen. Dank zij de uiterst gunstige ligging is het Atomium «dit wonderbaar iets» waaromheen geen parkeerprobleem ontstaan is.

Hedendaags troont het Atomium rustig op een luchtige, groene vlakte. De vlijtige hoveniers, die tijdens de Wereldtentoonstelling de bewondering afdwongen door het meesterschap met hetwelk zij percelen en parken omvormden tot een immer fris blijvende bloementuil, spannen zich nu in om de Heizelvlakte te herschapen in een het oog strelend park. Week na week verdwijnen de laatste grondvesten van de tentoonstelling, om de plaats te ruimen voor bosjes, bloemenperken, waterpartijen en rotsaanleg, met het doel een harmonische kleurenschakering voor te toveren.

De lift van het Atomium, de snelste in Europa, brengt de bezoeker naar de hoogste sfeer, of op honderd meter hoogte. Van daaruit geniet men van een panorama op Brussel en omliggende gemeenten. Bij helder weder kunnen we het aankomen en ver trekken van de vliegtuigen op «Brussel Nationaal» te Zaventem gadeslaan; aan de horizont kan men met juistheid de Antwerpse agglomeratie omschrijven; de schouwen van de steenbakkerijen te Boom melden zich door hun traag opklimmende rook wolken; de St-Romboutstoren te Mechelen tekent zich scherp af op het min of meer vlak liggende landschap van Vlaams Brabant; en onmiddellijk nabij spreidt zich als een kleurrijk tapijt de Heizel vlakte uit, waar men zich nog de struktuur van de Wereldtentoonstelling denken kan... Van op deze hoogte dalen we met de lift terug tot op 0 meter a en bezoeken het ontvangstpaviljoen, met enkele. prototipen van de Wetenschappelijke Tentoonstelling. Het zal van hieruit verder gaan met roltrappen;’ één dezer is tot op heden de langste in Europa. De eerste halte hebben we in de laagste sfeer, waar «Euratom» meewerkt aan het slagen van een tentoonstelling. We verwijderen ons van deze door een verbindingsbuis en in het voorbijrollen bemerken we door de patrijspoorten de andere glinsterende sferen, om aan te landen in de sfeer voorbehouden aan de scheikunde. Deze sfeer steunt op een dubbele voet van veertig meter hoogte. Steeds met roltrappen bereikt men de centrale sfeer, op zestig meter hoogte, en dit betekent het eindstation der trappen. Nog twee zijsferen blijven te bezoeken., met Wetenschappelijk materiaal.

 De normale waarde van het bezoek wordt aldus verhoogd voor studenten en schoolgaanden, door het aanschouwen van wetenschappelijke demonstratieprototipen, tentoongesteld in onderscheidenlijke afdelingen: Kernfiziek, Kristallografie, Scheikunde en Vulgarizatie. Deze afdelingen zijn onder gebracht In vijf sferen en in de ontvangsthalle. De meeste van deze apparaten zijn in bedrijf.

In een der zijsferen kan de bezoeker, in een puik kinoruim, wetenschappelijke filmen aanschouwen zoals «Opzoekingen en Leven», «Energie en Materie» e.a.

Een luxerestaurant, met panorama, is ondergebracht In de hoogste sfeer. Op zestig meter hoogte bevindt zich een drankgelegenheid, eveneens met panorama. Deze beide ruimten zijn geklimatizeerd en buitengewoon gedekoreerd. De brede verglaasde openingen laten de bezoeker toe de groene omgeving op te nemen. De kookspecialisten zijn zeer bekende Brusselse figuren en verrassen aangenaam elke fijnproever.

Herinneren wij er tenslotte aan dat het «Universitair Instituut voor sociale en ekonomische Informatie» In zijn studie over de Wereldtentoonstelling volgende opinie bekend maakte: «Het Atomium is onze Eiffeltoren. Hij moet behouden blijven als een getuige van, onze tijd»

 
 © LOV 2007